Wypożyczalnia, Sprzedaż, Serwis, Usługi
Maszyny budowlane, Elektronarzędzia

Regulamin serwisu internetowego www.demtech.pl

1. Właścicielem serwisu www.demtech.pl jest:

P.H.U. DEMTECH Anna Demska
87-100 Toruń, ul. Bolesława Chrobrego 121
Tel. 56/621 10 31, 500 613 309,690 166 068
NIP 893 133 91 18

Oferta

2. Sklep umożliwia składanie zamówień na wybrane towary będące w ofercie DEMTECH.

3. Ceny towarów prezentowanych w sklepie podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są wiążące w momencie składania zamówienia. DEMTECH zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

4. W przypadku wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej, w której dostępna jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania w/w asortymentu zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

5. Użyte w sklepie nazwy produktów, marek oraz znaki graficzne są własnością producentów i prezentowane są w celach informacyjnych.

6. Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów lub zostały utworzone przez DEMTECH i są prezentowane w celach informacyjnych.

Procedura składania i realizacji zamówień

7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zawierającego dane niezbędne do realizacji zamówienia.

8. Dane niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia, to oprócz wybranych towarów i ich ilości, także: - imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, dane kontaktowe i adresowe zamawiającego oraz wybranie sposobu transportu lub odbioru towaru i wybranie sposobu płatności.

9. W przypadku niepełnych lub błędnych danych Klient może zostać poproszony o ponowne przesłanie danych adresowych.

10. Otrzymanie przez DEMTECH zamówienia złożonego przez Klienta będzie potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną.

11. Zamówione towary zostaną dostarczone na adres podany w zamówieniu lub przygotowane do odbioru osobistego we wskazanym przez Klienta punkcie sprzedaży DEMTECH, w zależności od wybranej przez Klienta opcji.

12. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionych towarów. W przypadku spodziewanego wydłużenia czasu realizacji lub braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

14. DEMTECH realizuje dostawy na terenie całego kraju. Koszty przesyłki i czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz wartości zamówienia i rodzaju zamówionych produktów: 

a) Uwaga! W przypadku przesyłek niewymiarowych lub o wadze powyżej
30 kg zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny transportu po uzgodnieniu z Klientem

b) Uwaga! W przypadku niektórych towarów nie jest możliwa wysyłka, można je odebrać wyłącznie w Sklepach DEMTECH.

HUSQVARNA Construction
W związku z koniecznością uruchomienia urządzenia w obecności Klienta i przeprowadzenia instruktażu użytkowania, wybrane wyroby marki Husqvarna Construction mogą być zakupione i odebrane tylko u Autoryzowanych Partnerów Handlowych, jakim jest DEMTECH.

15. Klient ma do wyboru niżej wymienione formy płatności:

Przelew z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki) - forma dostępna dla stałych Partnerów DEMTECH.

Przedpłata na konto DEMTECH w Banku PeKaO SA II o/Toruń:

83124019361111001044582817


Warunkiem przesłania towaru jest otrzymanie przelewu przez DEMTECH

Pobranie - czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę. Opłata za tę formę płatności (16,26 zł netto) zostanie automatycznie doliczona do wartości zamówienia

Gotówka - forma płatności dostępna tylko przy odbiorze osobistym w wybranym punkcie sprzedaży DEMTECH.

Płatność kartą, e-przelewem za pośrednictwem serwisu PAYU.PL
 

16. Klient może usunąć zamówienie lub wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przesłania go do DEMTECH.

Zwroty - możliwość odstąpienia od umowy

17. Możliwość odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Konsument ma prawo zwrotu towaru zamówionego za pośrednictwem sklepu bez podania przyczyny w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
Zwracane towary muszą być kompletne i nie mogą nosić śladów użytkowania.
Zwroty od Przedsiębiorstw przyjmowane będą tylko po uzgodnieniu z Opiekunem Klienta w DEMTECH.

18. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z DEMTECH drogą e-mailową: biuro@demtech.pl

19. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem sprzedaży.

20. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od wpływu zwracanego towaru do DEMTECH, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

21. Na podstawie art. 395 k.c. W przypadku odmowy odebrania paczki wysłanej za pobraniem Klient narusza zawartą na odległość umowę kupna-sprzedaży i zobowiązuje się pokryć koszty zwrotu paczki do sprzedawcy. Sprzedawca zachowuje prawo domagania się od Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli głównie kosztów nieodebranej przesyłki.

Gwarancja i reklamacje

22. W przypadku wad jakościowych zakupionych towarów lub niezgodności towaru z umową reklamacje rozpatrywane są na warunkach ustalonych przez producenta reklamowanego towaru oraz zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Ochrona danych osobowych

23. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pana / Pani danych jest  P.H.U. DEMTECH ul. Bolesława Chrobrego 121 87-100 Toruń

 • Pana / Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO) oraz do przesyłania informacji handlowych po wyrażeniu na to dodatkowej zgody przez Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO)

 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane do przetwarzania;

 • Dane osobowe będą / nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia, natomiast w zakresie przesyłania informacji handlowych – do czasu cofnięcia przez Pania /Pania zgody;

 • Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, o ile wynika to z przepisów;

 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy oraz dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych;

 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie dotyczyło jedynie przedstawienia dodatkowych produktów, którymi mógłby Pan / mogłaby Pani być zainteresowana, co nie będzie rodziło żadnych negatywnych konsekwencji dla Pana/Pani osoby.

 • Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez DEMTECH znajduje się w Polityce prywatności

 

Pozostałe warunki


24. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a DEMTECH. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

25. DEMTECH zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia z uwagi na wyczerpanie się zapasu magazynu towaru lub w przypadku gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich, wówczas kwota opłacona przez Klienta zostanie zwrócona na konto Klienta w terminie 3 dni roboczych.

26. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.


27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

28. Uwagi i korespondencję prosimy kierować na adres:


P.H.U. DEMTECH
87-100 Toruń, ul. Bolesława Chrobrego 121
lub: biuro@demtech.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DEMTECH Anna Demska

ul. Chrobrego 121-125
87-100 Toruń

NIP 893 133 91 18

e-mail: biuro@demtech.pl 

e-mail: serwis@demtech.pl

tel: 56 621 10 31, tel. kom. 500 613 309,

tel. kom. 690 166 068, 

pn-pt. 7.00-16.00